Felhasználási feltételek

1. § Alapvető rendelkezések

(1) A következő szerződési feltételek vonatkoznak a IS Development s.r.o., Třída práce 42, 79201 Bruntál, CZ közötti szerződésekre – a továbbiakban: szolgáltató - és az ügyfél, hogy a www.xoffroad.world az oldalon le kell zárni. Eltérő megállapodás hiányában az ügyfél saját feltételeinek bevonása kizárt.

(2) Fogyasztó az alábbi szabályozás értelmében minden olyan természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely nem tulajdonítható kereskedelmi vagy függetlennek. szakmai tevékenység. Vállalkozó minden természetes vagy jogi személy, illetve jogi személy, aki önálló szakmai vagy üzleti tevékenysége végzése során jogi vállalkozást köt.

(3) A szerződés nyelve a német. A szerződés teljes szövege nem kerül mentésre. A szerződés adatai a megrendelés elküldése előtt kinyomtathatók az online kosárrendszeren keresztül a böngésző nyomtatási funkciójával vagy elektronikusan tárolva. A megrendelés kézhezvételekor felajánlják a rendelési adatokat, a távollevők között kötött szerződésekhez jogszabályban előírt információkat és az Általános Szerződési Feltételeket. e-mailben újra elküldjük az ügyfélnek.

Ha az ajánlatkéréseket, például telefonon, e-mailben, írásban vagy az eladó weboldalán található integrált igénylőlapon nyújtják be, az ügyfél minden szerződéses adatot megkap kötelező érvényű e-mailes ajánlat keretében, amelyet az ügyfél kinyomtathat vagy elmenthet elektronikusan.

a szerződés 2. §-a

A szerződés tárgya áru eladása. Részletek, különösen az áru alapvető tulajdonságai a cikk leírásában és a weboldalon található egyéb információkban találhatók.

3. § A szerződés megkötése

(1) A szolgáltató internetes termékleírásai nem kötelező érvényűek és nem minősülnek kötelező erejű szerződésnek.

(2) A vásárló az Online – Kosár készítése rendszerben tud vásárlást (megrendelést) felajánlani. „Bevásárlókosárba” helyezendő áruk vásárlása. Ügyfél keresztül a megfelelő gombbal a navigációs sávon, hogy előhívja a „bevásárlókosárt”, majd bármikor módosítsa. A "Pénztár" oldal felhívása és a személyes adatok és a fizetési és szállítási feltételek megadása után minden a rendelés adatai végre újra megjelennek a rendelés összesítő oldalán. A rendelés elküldése előtt a vásárlónak lehetősége van itt minden adatot újra ellenőrizni és módosítani (a "vissza" gomb használatával is) internetböngésző), vagy törölje a vásárlást. A megrendelés "fizethető" megrendeléssel történő elküldésével a vásárló kötelező érvényű ajánlatot tesz. A vásárló automatikus e-mailt kap a megrendelésének elfogadásáról, amely nem vezet szerződéskötéshez.

(3) Az ajánlat (és így a szerződés) elfogadása vagy írásos visszaigazolással (pl. e-mailben) történik, amelyben a vásárló visszaigazolja a megrendelés teljesítését. vagy áruk szállítása vagy kiszállítása. Ha a vásárló 2 napon belül nem kapja meg a megrendelés visszaigazolását vagy a feladási értesítést, vagy nincs nála az áru, úgy a megrendelése már nem köti. Ha szükséges, már szolgáltatások ebben az esetben a pénzt azonnal visszafizetik.

(4) arra kéri az ügyfelet, hogy az online kosárrendszeren kívül vásároljon árut vagy egyedi ajánlatot, például telefonon, e-mailben, írásban vagy az eladó kérdőív webhelyére integrálva, nem kötelező érvényűek a vásárlóra nézve. Ennek érdekében a Szállító írásban (pl. e-mailben) kötelező érvényű ajánlatot tesz a Megrendelőnek, amelyet elfogadhat az ügyféltől számított 5 napon belül.

(5) A megrendelés kitöltése és a végleges szerződéssel kapcsolatos összes szükséges információ elküldése egy részben automatizált e-mail. Az ügyfélnek ezért gondoskodnia kell arról az eszköz által kínált e-mail cím helyes, az e-mailek fogadása technikailag biztosított, és különösen nem akadályozzák meg a spamszűrők.

4. § Árak, szállítási költségek

(1) A megfelelő árajánlatokban és a szállítási költségekben található linkek végső árak. Tartalmazzák az összes árösszetevőt, beleértve az összes vonatkozó adót.

(2) A szállítási költségeket a vételár nem tartalmazza. Ön a "Fizetés és szállítás" oldalon van, amely a megrendelés során külön hívható, jelenthető és fizetnie kell ezenfelül a vásárló, kivéve, ha a szállítási díj kézbesítését ígérik.

(3) Az ügyfél ÁFA-s számlát kap.

5. § Fizetési és szállítási feltételek

(1 ) Kérjük, érdeklődjön a fizetési és szállítási feltételekről.

(2) Hacsak az egyszeri kifizetésben másként nem szerepel, a teljesített szerződésből származó fizetés azonnal esedékes.

(3) Ha az ügyfél által kijelölt tag a megfelelő szállítói fedezeti ügylet azonnali megkötése ellenére nem teszi elérhetővé a terméket az elvárásoknak megfelelően a szerződés hatályán kívül eső okok miatt. az Ügyfelet haladéktalanul értesítik az elérhetetlenségről, és a szerződéstől való elállás esetén minden már kifizetett összeget azonnal visszatérítenek.

(4) A fogyasztók számára jogszabály előírja, hogy a szállítás során eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megromlásának kockázata az áru átadásáig a vásárlóra száll át, függetlenül attól, hogy a küldemény biztosított-e vagy sem.

Ha az ügyfél vállalkozó, a szállítás és a kiszállítás saját felelősségére történik.

6. § Költségtérítés az elállási jog gyakorlása során

Abban az esetben, ha a fogyasztó a szerződéstől távolról történő elállásra vonatkozó törvényes jogát gyakorolja, megállapodás született arról, hogy a visszaküldés költségeit a vásárló viseli. Ha az árut beszerelték, vagy a használat jeleit mutatják, az eladónak jogában áll a visszaküldött áru összegének csökkentését alkalmazni. Visszaküldés esetén legkésőbb a hibátlan áru átvételétől számított 30 napon belül visszatérítjük a pénzt.

7. § Fenntartás, tulajdonjog fenntartása

(1) Zálogjog, amelyet az Ügyfél csak akkor gyakorolhat, ha ugyanazon szerződéses jogviszony alapján fennálló követelésről van szó.

(2) Az áru mindaddig megmarad, amíg az eladó ki nem fizeti a vételárat.

(3) Ha az ügyfél vállalkozó, akkor a következők is érvényesek:

a) Az eladó fenntartja az áru tulajdonjogát mindaddig, amíg a folyamatban lévő üzleti kapcsolatból eredő összes követelést teljes körűen nem rendezik. Az áru tulajdonjogának átruházása előtt a zálog, ill biztonsági okokból nem megengedett.

b) Az ügyfél a szokásos üzletmenet során továbbértékesítheti az árut. Ebben az esetben minden olyan követelést rendel hozzánk a számla összegében, amely a továbbértékesítésből ered, feladat elfogadása beszállítóktól. Az ügyfél jogosult a követelés behajtására is. Amennyiben a szolgáltató fizetési kötelezettségének megfelelően teljesíti, fenntartja magának a jogot, hogy a tartozást maga hajtsa be.

c) Az áruk összevonásával és keverésével az eladó a lefoglalt áru számlázási értékének arányában szerzi meg az új termék társtulajdonát a többi feldolgozott cikkhez képest. feldolgozás.

d) A szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a vevő kérésére a neki járó biztosítékokat felszabadítja, ha a fedezet eladó által realizálható értéke meghaladja a biztosított követelést. több mint 10%-kal. A felszabadítandó értékpapírok kiválasztása a szolgáltató feladata.

8. § Garancia

(1) Jogi rendelkezések.

(2) Mivel a fogyasztót arra kérik, hogy a kiszállítást követően haladéktalanul ellenőrizze az áru teljességét, nyilvánvaló hibáit és sérüléseit, és a lehető leghamarabb értesítse az eladót és a fuvarozót vevő. Az Ügyfél nem tesz eleget, ez nem érinti a törvényes jótállási igényeket.

(3) Ha az ügyfél vállalkozó, az (1) bekezdéstől eltérve:

a) Az áru minőségének fogalma csak a szolgáltató információit és a gyártó szerződés szerinti termékleírását birtokolja, további reklámozást, promóciót és nyilvános nyilatkozatot nem tesz. támogató. gyártó.

b) A vevő köteles az árut haladéktalanul és a minőségi és mennyiségi eltérések, valamint a nyilvánvaló hibák tekintetében legkésőbb az áru eladó általi átvételét követő 7 napon belül megvizsgálni. írásban az időben történő feladás elegendő a védelemhez. Ez vonatkozik a később felfedezett rejtett hibákra is. A vizsgálattal és a megrovással ellentétben a szavatossági igények érvényesítése kizárt.

c) Hiba esetén az eladó saját belátása szerint kijavítja vagy kicseréli. Ha a javítás kétszer is meghiúsul, a vásárló saját belátása szerint kedvezményt kérhet vagy elállhat a szerződéstől. Javítás esetén a szállítónak nem kell viselnie az árunak a teljesítés helyétől eltérő helyre történő feladása miatt felmerülő megnövekedett költséget, ha a küldemény nem felel meg az áruk rendeltetése.

d) A jótállási időszak a szállítástól számított egy év. A lerövidített jótállási idő nem vonatkozik az eladó élete által okozott károkra, végtagjai vagy egészsége, valamint súlyosan gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt vagy a szállító mulasztását, valamint a BGB 478. §-a, 479. §-a szerinti büntetés kiszabása.

9. § Felelősség

(1) A szolgáltató vitathatatlanul felelős az élet-, egészség- vagy egészségkárosodásból eredő károkért, minden esetben szándékos vagy súlyos gondatlanságból, csalárd eltitkolásból. hibák, a vásárolt termék állapotára vonatkozó jótállás elfogadása, sérülés esetén a termékfelelősségi törvény és minden egyéb jogszabályban meghatározott esetben.

(2) Lényeges szerződéses kötelezettségek esetén a szolgáltató felelőssége enyhe gondatlanság esetén a jellemző előrelátható károkért. Lényeges szerződéses kötelezettségek olyan lényeges kötelezettségek, amelyek a szerződés természetéből adódnak, és amelyek megszegése veszélyeztetné a szerződés célját, valamint azokat a kötelezettségeket, amelyeket az eladó a szerződésből annak tartalmára ró. a szerződés célja, amely egyáltalán lehetővé teszi a szerződés megfelelő teljesítését, és amelyre az ügyfél rendszeresen támaszkodhat.

(3) Kisebb jelentőségű szerződéses kötelezettség enyhe gondatlan megszegése esetén a felelősség kizárt.

(4) Az Interneten keresztüli adatkommunikáció nem garantált, hogy hibamentes és/vagy bármikor elérhető. Bármelyik mértékéig a szolgáltató felel az ott mindenkor kínált webhelyek és szolgáltatások.

10. § Alkalmazandó jog, a teljesítés helye, illetékesség

(1) A német jog az irányadó. Ez a jogválasztás csak a fogyasztók számára, ha biztosítja a szokásos tartózkodási hely szerinti ország jogának kötelező rendelkezései által biztosított védelmet. a fogyasztót nem hívják vissza (előnyök).

(2) az üzleti tevékenység minden aspektusára vonatkozó teljesítmény, valamint a meglévő szolgáltatóhoz való tartozás a szolgáltató székhelye, ha az ügyfél nem fogyasztó, hanem kereskedő, jogi személy entitás közjogi vagy közjogi különleges tulajdon. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az ügyfél nem rendelkezik általános joghatósággal Németországban vagy az EU-ban, illetve nem rendelkezik lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel olyan időpontban, amikor az intézkedés ismeretlen. Hatóság egy másik joghatóság bírósági felhívása is változatlan marad.

(3) A CISG rendelkezései nem vonatkoznak kifejezetten.

Link az ODR platformhoz: http://ec.europa.eu/consumers/odr/